Cestě k bydlení ve vlastním domě předcházela jako asi u většiny z nás společná domácnost s rodiči. I zde však nakonec zvítězila přirozená touha osamostatnit se. Nespornou  výhodou v rozhodování byla skutečnost, že majitel současné novostavby již vlastnil pozemek na venkově, který vždy výrazně upřednostňoval před životem ve městě.

Co předcházelo vašemu rozhodnutí pořídit si vlastní rodinný dům?

Původně jsem bydlel s rodiči, ale s přibývajícím věkem jsem přirozeně toužil mít vlastní dům. Situaci jsem měl usnadněnou tím, že jsem pozemek vhodný pro stavbu domu zdědil po svém dědečkovi. Tak byla předurčena i lokalita stavby na venkově. Město jako takové mě skutečně nikdy nelákalo, i kdyby se mělo jednat o bydlení v novostavbě.

Rozhodl jste se pro stavbu domu na klíč. Možnost budovat svépomocí vás nelákala?

O variantě stavět svépomocí jsem neuvažoval hned z několika důvodů. Jedním z nich byl dlouhodobý nedostatek času, mezi dalšími jinými i málo zkušeností se stavebními pracemi. Dokonce jsem byl rozhodnutý nepouštět se sám do jakékoli činnosti. Nakonec ale v duchu rčení o odříkaném krajíci jsem sám prováděl téměř veškeré venkovní práce a úpravy včetně venkovních schodů či garážových vrat.

Pro realizaci vašeho rodinného domu jste zvolil stavební společnost Ekonomické stavby. Co vás při výběru ovlivnilo?

Zvažoval jsem samozřejmě různé nabídky, ve výsledku jsem se ale rozhodl pro Ekonomické stavby. Od počátku jsem byl rozhodnutý stavět zděný dům a právě ES mi byly se svojí nabídkou služeb nejbližší. Mnohé z těchto služeb jsem pak během stavby také využil, například možnosti řady úprav v průběhu realizace podle konkrétních potřeb i výše finančních prostředků.

Jakým způsobem jste se o ES dozvěděl? Bylo z vašeho zpětného pohledu náročné rozhodnout se, které stavební společnost svěříte své sny i úspory?

První kontakt s vaší firmou měl podobu inzerce v tisku. Na jeho základě jsem se pak vydal na osobní schůzku pro bližší informace. Překvapilo mě velmi příjemné přijetí, celkový způsob komunikace a především možnost úprav a zásahů v typovém projektu podle mých vlastních představ. Ekonomické stavby byly první společností, se kterou jsem vstoupil do osobního jednání a nabídka byla natolik přesvědčivá, že jsem už jiné nevyhledával.

Před schůzkou se zástupci ES jste měl již konkrétní představu, jak by měl váš dům vypadat?

Moje představy byly spíš obecného rázu, tzn. jak by měl být dům velký, konkrétnější rysy však moje představy neměly. V tomto směru jsem si nechal poradit od specialistů ES, kteří mi pomohli s výběrem projektu i jeho následnými úpravami podle mých individuálních požadavků.

Jak do vaší představy nechat si postavit dům na klíč zapadla zcela nadstandardní nabídka ES vyřízení stavebního povolení zdarma?

Přiznávám, že s touto nabídkou jsem byl velmi spokojen. Navíc moje zkušenosti s vyřizováním jakékoli administrativy jsou minimální a ještě ta představa času, který bych strávil po úřadech!

Není tajemstvím, jakým způsobem jste se rozhodl stavbu financovat? Využil jste některý z modelů financování ES?

Stavbu domu jsem financoval z vlastních úspor a pomocí úvěru ze stavebního spoření. Díky vlastní hotovosti jsme proto využili postupného splácení domu v závislosti na jednotlivých etapách jeho stavby.

Projekt tedy splňoval vaše představy, financování bylo zajištěno, zbývalo zpracování detailního rozpočtu. Měli jste hned jasno, jaký druh střechy nebo obvodového zdiva použít?

Při  zpracování detailního rozpočtu jsme měli vybraný určitý druh střechy a okapů, na doporučení manažera stavby, pana ing. Haase, jsme však zvolili kvalitnější střechu a měděné okapy. Došlo tak k určitému navýšení, které jsme ale pokryli prostředky ušetřenými na venkovních pracích, které jsem prováděl sám. Detailní rozpočet tak vznikal v úzké spolupráci s manažerem projektu, s jehož přístupem jsme byli velmi spokojeni.

Jak probíhala samotná realizace stavby? Sledoval jste stavbu pouze při předávání jednotlivých etap výstavby, nebo jste měl potřebu být na staveništi častěji?

Práce na domě probíhaly v termínu, přesto byla stavby dokončena o šest měsíců později. Důvodem časového posunu byla vzájemná dohoda o provedení venkovních omítek až po zimním období. Při stavbě svépomocí by nám však konečná realizace trvala jistě mnohem déle.  

Chybí vašemu domu ještě něco a jak se vám v novém domě žije?

Na nový dům jsem si rychle zvykl a jsem s ním opravdu spokojen. A práce kolem domu bude asi vždy dost. V současné době dokončuji především veškeré venkovní práce, ale postupně, podle finančních možností.

 

Zajímavé odkazy